Helena Skolling

Multisizer

0 kr
Multisizer funkar ungefär som ett bälte. Du sticker in änden i spännet för att forma en lös ring. Placera sedan ringen på ditt finger och dra tills den sitter bekvämt på plats. Kontrollera att du kan ta av och på multisizer ett par gånger. Läs sedan av storleken i rutan.

You may also like

Recently viewed